Komunikat - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W związku z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12.02.2024 r. o korzystaniu przez komitety wyborcze z pomieszczeń na spotkania z wyborcami i miejsc na ekspozycję materiałów wyborczych informujemy, że na terenie Gminy Radzanowo obowiązują następujące zasady:

- korzystanie z pomieszczeń (świetlic wiejskich, remiz, Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, Dom Ludowy w Rogozinie) jest odpłatne;

- dysponenci pomieszczeń, w tym komitety wyborcze mają równy dostęp na jednakowych zasadach;

- odpłatność za pomieszczenia wynosi 40,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu świetlicy wiejskiej. Do stawki opłat, o których mowa należy doliczyć należny podatek VAT (zasady zgodne z zarządzeniem nr 123/2023 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2023 r.);

- odpłatność za wynajem Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie oraz Dom Ludowy w Rogozinie wynosi 55,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu (zasady zgodne z zarządzeniem Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie nr 8/2023 z 29 grudnia 2023 r.);

- w sprawie terminów najmu ww. pomieszczeń informacji udzielają sołtysi i Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie;

Jednocześnie informujemy, że Gmina Radzanowo nie umożliwia udostępniania miejsc na ekspozycję materiałów wyborczych w związku z czym żaden obiekt gminny wraz z ogrodzeniami nie może być wykorzystywany na prowadzenie agitacji wyborczej (wieszanie banerów, plakatów itd.)

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość