Gmina Radzanowo pozyskała dotacje na 5 projektów w ramach programu „MIAS 2020” - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał 264 gminom dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Nasza gmina pozyskała dotacje na zadania w miejscowościach Wodzymin, Stróżewko, Kosino, Brochocin i Trębin.

„MIAS MAZOWSZE 2020” jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym. Zgodnie z regulaminem programu gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza mogą aplikować o wsparcie nie przekraczające kwoty 10 tys. zł dla jednego projektu. Finasowaniu podlega maksymalnie pięć wniosków na pięć gminnych inicjatyw, po jednej na sołectwo.

W ramach „MIAS 2020” na terenie gminy Radzanowo zostaną wykonane następujące zdania:

  • termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wodzyminie (dotacja 10 000 zł)
  • doposażenie placu zabaw w sołectwie Stróżewko (6 274,94 zł)
  • zakup stolarki drzwiowej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosinie (6 000 zł)
  • termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brochocinie (10 000 zł)
  • montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Trębin (7 500 zł)

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość