Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodnicząca Rady Gminy Radzanowo zawiadamia, że zwołuje XX sesję Rady Gminy Radzanowo na dzień 23 września 2020 o godz. 10:30 w sali widowiskowej w Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie (ul. Szkolna 3).  

Porządek obrad :     

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkola z terenu gminy do zajęć w roku szkolnym 2020/2021.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

6. Dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały:

  • a) zmieniającej  uchwałę nr XV/90/2019 z dnia 30.12.2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo;
  • b) zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2020 nr XV/91/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2019r.;
  • c) w sprawie nadania nazwy  ulicy w miejscowości  Radzanowo gmina  Radzanowo;
  • d) w sprawie   określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radzanowo  na  rok szkolny 2020/2021;
  • e) w sprawie  wyrażenia zgody  na  sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

7. Przyjęcie protokołu z XIX obrad sesji.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie sesji.


Zawiadomienie (plik PDF) otwiera sie w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość