Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Przewodniczaca Rady Gminy radzanowo zawiadamia, że  zwołuje  XXI sesję  Rady Gminy Radzanowo  na  dzień  28  października 2020r.  o godz. 13.00  w  sali  widowiskowej Centrum  Kultury  i  Sportu w  Radzanowie  ul. Szkolna 3.

Porządek obrad :     

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez uprawnione podmioty.

4. Sprawozdanie z  międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały:

  • a) zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2020 nr XV/91/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2019r.;
  • b) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku;
  • c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku  rolnego na rok 2021;
  • d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków transportowych na rok 2021.

6. Przyjęcie protokołu z XX obrad sesji.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji.

 

Zawiadomienie (plik PDF)  otwiera sie w nowej karcie

                                                                                   

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość