PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICY WIŚNIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RADZANOWO - PODPISANIE UMÓW - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Umowa o dofinansowanie z dnia 25.06.2021r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Radzanowo.

W dniu 25.08.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów WAPNOPOL sp. z o.o. Płońsk ul. Młodzieżowa 3/32-Umowa nr RI.271.12.2021.

W gminie Radzanowo realizowane jest zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wiśniowej w miejscowości Radzanowo”. Jest to zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 568 973,91 zł, natomiast wysokość wkładu własnego gminy Radzanowo wynosi 243 845,97 zł. Wartość całego zadania to 812 819,88 zł.

Celem zadania jest wykonanie nawierzchni o długości 269,91 mb z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,0 m, wykonanie obustronnych chodników, zjazdów indywidualnych, zjazdu publicznego oraz wykonanie odwodnienia za pomocą kanalizacji deszczowej.

Realizacja zadania poprawi san bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przede wszystkim zostanie odseparowany ruch pojazdów od pieszych poprzez budowę obustronnych chodników.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość