Dostawa tłucznia w realizacji - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Z niepokojem doświadczamy, że krajowa sytuacja rynkowa i niestabilność cen negatywnie oddziaływują m.in. na procesy wyłaniania dostawców i wykonawców poszczególnych usług, a tym samym na płynność realizacji zadań inwestycyjnych.

Procedury przetargowe przedłużają się znacząco, głównie z uwagi na konieczność ich unieważniania. Dostawcę tłucznia dolomitowego wyłoniliśmy dopiero po trzecim postępowaniu przetargowym. Oferty w dwóch pierwszych postępowaniach zakładały bowiem znacznie większe kwoty niż nasz samorząd zabezpieczył w budżecie na ten cel, co unieważniało całe postępowanie.

Po wniesionych na sesji rady gminy zmianach budżetowych i przeznaczeniu na ten cel dodatkowych funduszy Referat Inwestycji Urzędu Gminy ogłosił trzeci przetarg z nadzieją, że otrzymamy korzystniejsze oferty. W drodze tego postępowania wyłoniono wykonawcę – Usługi Transportowo – Załadunkowe Sławomir Rozumek. Aktualnie tłuczeń przeznaczony do wbudowania w drogi gminne w ramach zadań Funduszu Sołeckiego i na bieżące potrzeby jest transportowany na plac przy Zakładzie Gospodarczym. W sumie będzie to 3750 ton, zakupionych za kwotę ponad 360 tys. zł

Wszechobecna drożyzna daje się we znaki także samorządom, wpływając na proces planowania wydatków inwestycyjnych i bieżących a także na zaplanowane harmonogramy realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

 

Piotr Jakubowski

 

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość