PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-ULICY KLONOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RADZANOWO –INWESTYCJA ZAKOŃCZONA - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W Gminie Radzanowo zrealizowano zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Klonowej w miejscowości Radzanowo”. Zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Montaż finansowy zadania:

Koszt całkowity 1 753 197,72 zł

Kwota dofinansowania 1 002 192,65 zł

Wysokość wkładu własnego gminy 751 005,07 zł

W ramach niniejszego zadania wykonano jezdnię z mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości 5,0 m i długości 266,69 mb, wykonano chodniki, zjazdy oraz wykonano odwodnienia za pomocą kanalizacji deszczowej.

 ul. Klonowa po remoncie 2022 1

ul. Klonowa po remoncie 2022 2

ul. Klonowa po remoncie 2022 3

ul.Kolonowa po remoncie 2022 1

ul.Kolonowa po remoncie 2022 2

ul.Kolonowa po remoncie 2022 3

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość