Informacje z LVII sesji rady gminy - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

W dniu wczorajszym (28.09.2023r.) odbyła się LVII sesja rady gminy. Obrady poprzedziło wspólne posiedzenie komisji, podczas którego omówiono projekty przygotowanych uchwał.

Radni wysłuchali obszernego sprawozdania, wójta Piotra Jakubowskiego, z działalności międzysesyjnej, w tym o bieżących i planowanych inwestycjach. Ponad to podjęli szereg zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok, dzięki którym za chwilę ruszą kolejne inwestycje na terenie Gmina Radzanowo.

Najważniejsze z nich to:

- 800 tyś. zł na budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkalnym w miejscowości Kostrogaj. Mieszkańcy tego terenu od lat czekali na inwestycję, która rozwiąże problem z nadmiarem wody oraz pozwoli zmodernizować drogę. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku!

- Dodatkowe 190 tyś. zł na budowę szatni na boisku w Radzanowie. Na ten cel nasz samorząd uzyskał dotacje w kwocie ponad dwustu tysięcy złotych.

- 155 tyś. zł na kontynuację modernizacji drogi gminnej w Kosinie.

- 50 tyś. zł na zakup umundurowania dla druhów z OSP Woźniki, Rogozino i Radzanowo. Łącznie na realizację tego zadania wydamy ok. 90 tyś. zł.

Radni głosowali również w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płock; miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; określenia zasad udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz planu sieci przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi przebieg obrad prezentowany jest pod adresem:

https://radzanowo.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady otwiera się w nowej karcie

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość