Ochrona Danych Osobowych - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Radzanowie, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym. 
 4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego organem nadzorczym, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji przysługujących na podstawie przepisów prawa uprawnień. 
 7. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość