Urząd Stanu Cywilnego - Gmina Radzanowo

Jesteś tutaj:

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Agnieszka Grabarczyk

  tel. (24) 369 50 19
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Pokój nr 42
  PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W GODZINACH URZĘDOWANIA
 • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Anna Winiarek

  tel. (24) 369 50 19

Podstawowe obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

Kancelaria Urzędu Stanu Cywilnego

 • sporządzanie aktów stany cywilnego/urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • prowadzenie akt zbiorowych,
 • statystyka urodzeń, małżeństw i zgonów
 • wydawania odpisów z akt stanu cywilnego
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu sprostowania błędów w aktach stanu cywilnego,
 • przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • prowadzenie spraw związanych z obchodami 50 – lecia pożycia małżeńskiego.

Dowody osobiste:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych /prowadzenie rejestrów, rozliczeń, archiwizacja wniosków/.

Sprawy obronne:

 • opracowanie planów działania gminy na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 • realizacja przedsięwzięć związanych z gotowością obronną państwa oraz zestawami zadań na okres jej podwyższenia,
 • organizacja i udział w szkoleniach obronnych,
 • prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych podległych Wójtowi realizujących zadania obronne,
 • opracowanie bieżących informacji ocen i analiz dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Sprawy obrony cywilnej:

 • sprawozdawczość realizacji zadań obrony cywilnej,
 • opracowanie planu działania i wytycznych w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych,
 • aktualizacja planów obrony cywilnej,
 • weryfikacja struktur organizacyjnych formacji obrony cywilnej oraz prowadzenie dokumentacji i ewidencji formacji OC,
 • aktualizacja danych o stanie zagrożenia od TSP przewożonych po drogach gminy,
 • nadawanie przedziałów organizacyjno – mobilizacyjnych dla członków formacji OC,
 • organizacja treningów Systemu Wykrywania i Alarmowania,
 • organizacja szkoleń dla członków formacji OC,
 • organizacja szkoleń dla ludności niezorganizowanej z zakresu powszechnej samoobrony,
 • nadzór nad sprawnością techniczną syren alarmowych,
 • popularyzowanie zagadnień obrony cywilnej,
 • prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu OC:
 • przekazywanie sprzętu do legalizacji
 • niszczenie likwidowanego sprzętu;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 • prowadzenie konserwacji sprzętu OC

Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obronności kraju:

 • opracowanie informacji dla potrzeb wojskowego komendanta uzupełnień, oraz organów obrony cywilnej o nieruchomościach i rzeczach ruchomych, które mogą być przedmiotem świadczeń rzeczowych,
 • opracowanie wniosków o nałożenie świadczeń osobistych na obywateli,
 • realizacja wniosków o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych lub osobistych /przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, wydanie decyzji oraz wezwań do wykonania świadczeń/.

Prowadzenie postępowania reklamacyjnego.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych:

 • przeprowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających wobec pracowników związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” i „ZASTRZEŻONE” ,
 • prowadzenie okresowej kontroli ewidencji i obiegu materiałów i dokumentów niejawnych,
 • organizowanie profilaktycznych szkoleń dla pracowników w zakresie wdrążania sposobów ochrony informacji niejawnych, właściwego postępowania z dokumentami i materiałami niejawnymi,
 • podejmowanie działań w zakresie zmierzających do wyjaśnienia naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych

Opłaty pobierane w zakresie:

 • wydanie odpisu skróconego z akt Stanu Cywilnego – 22 zł
 • wydanie odpisu zupełnego z akt Stanu Cywilnego – 33 zł
 • decyzje dotyczące transkrypcji aktu zagranicznego – 50 zł
 • sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
 • pozostałe decyzje wydane przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 39 zł
 • inne czynności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11 zł
 • ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska – 22 zł
 • decyzje o zmianie nazwiska lub imienia – 37 zł

Konto bankowe: 64 9042 1013 0130 0231 2000 0010
BS Mazowsze w Płocku O/Radzanowo

Kontakt

Urząd Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

Zobacz na mapie Otwiera się w nowej karcie

sekretariat@radzanowo.pl
tel. : (24) 369 50 10
fax: (24) 369 50 11

Wyślij wiadomość